Deklaracja honorowa

Niniejszym poświadczam prawdziwość informacji podanych przeze mnie podczas tworzenia niniejszego konta użytkownika. Ponadto stwierdzam, że zdaję sobie sprawę z ciążących na mnie jako pracowniku służby zdrowia zobowiązań prawnych związanych z przyjęciem do odbioru oraz stosowaniem nasienia dawcy. Przyjmuję do wiadomości, że instytucje krajowe i międzynarodowe otrzymają informacje na temat mojej tożsamości, aby móc przekazywać powiadomienia na temat potencjalnych schorzeń genetycznych związanych z nasieniem dawcy lub o dzieciach dawcy urodzonych ze zgłoszoną przypadłością.