Badania przesiewowe i standardy

Cryos dostarcza spermę od dawców do wielu krajów i większość z tych krajów ma własne wymagania dotyczące badań przesiewowych dawców. Aby upewnić się, że zawsze spełniamy wymagania kliniczne, pracujemy z paletą norm specyficznych dla kraju.

Poniżej znajdują się informacje o tym, jak wybieramy i badamy dawców zgodnie z naszym rozbudowanym programem zapewniania jakości oraz jaki standard należy wybrać podczas zamawiania spermy od dawców. Dodatkowo objaśniamy, co robimy, gdy zostanie zgłoszona domniemana choroba u dawcy lub dziecka dawcy.

Jak wybieramy i badamy naszych dawców

Gdy potencjalny dawca zgłasza się do Cryos, przechodzi on dokładny proces selekcji i badań przesiewowych. 

Najpierw wypełnia on wszechstronny formularz medyczny i odbywa z naszym personelem medycznym rozmowę, której celem jest odrzucenie kandydatów na podstawie historii medycznej jego rodziny i ryzykownego zachowania. Kandydaci na dawców, w których rodzinach występowały poważne dziedziczne choroby psychiczne lub fizyczne, są odrzucani.

Oprócz tego wykonywane jest dokładne badanie fizyczne i psychiczne kandydata, a próbki krwi i moczu są badane pod kątem chorób zakaźnych zgodnie z wymogami prawnymi dla danego standardu. Dawcy są również badani pod kątem wielu chorób dziedzicznych. Na koniec są oni badani przesiewowo pod kątem prawidłowego kariotypu (profil chromosomów).

Wszyscy zatwierdzeni dawcy są na bieżąco badani na choroby zakaźne przez cały okres trwania ich dawstwa. 

Podsumowanie kartoteki, zawierające wyniki badań, charakterystykę dawcy oraz informacje o dopuszczeniu wg standardu, jest dołączone do potwierdzenia zamówienia oraz do twojej przesyłki. Podsumowanie kartoteki ulega zmianom z czasem, ponieważ są wykonywane ciągłe badania dawców.

Co to jest standard i który wybrać?

Gdy wybierasz swojego dawcę spermy do leczenia w klinice bezpłodności, przed złożeniem zamówienia musisz upewnić się, że materiał od tego dawcy spełnia standard obowiązujący w twoim kraju lub na obszarze leczenia. 

Firma Cryos dostarcza spermę od dawców do wielu krajów na całym świecie. Każdy kraj lub obszar ma swój własny standard dotyczący selekcji i badań przesiewowych dawców spermy. Dlatego pracujemy z wieloma standardami specyficznymi dla obszaru. Oznacza to, że dawcy ci zostali wybrani, zbadani przesiewowo i dopuszczeni do użytku klinicznego w określonym kraju lub obszarze. Dawca może być dopuszczony dla jednego lub kilku różnych standardów. W wyszukiwaniu dawców możesz zobaczyć standard(y), który/-e spełnia dawca. Możesz również filtrować wyniki swojego wyszukiwania wg określonego standardu. 

Jeżeli planujesz się leczyć w klinice bezpłodności w jednym z poniższych krajów, powinnaś zastosować odpowiadający im standard. Posiadanie przez dawcę standardu EU może nie być wystarczające do leczenia w twoim kraju, jeżeli kraj ten ma swój własny standard – patrz lista poniżej. 

Jeżeli twojego kraju leczenia nie ma na poniższej liście, nadal możesz stosować spermę od dawców z Cryos. W takim przypadku radzimy zapytać w swojej klinice leczenia bezpłodności, jaki standard wybrać, lub skontaktować się z naszą obsługą klienta.

CAN - Kanada
DE – Niemcy

DK – Dania
EU – Unia Europejska
FI – Finlandia
ISR – Izrael
ITA – Włochy
NL – Holandia
NO – Norwegia
NYS – Stan Nowy Jork
SE – Szwecja
UK – Wielka Brytania
USA – Stany Zjednoczone Ameryki

W jaki sposób postępujemy z chorobami

Pomimo naszej dokładnej procedury selekcji i badań przesiewowych nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka urodzenia chorego dziecka.

Firma Cryos traktuje bardzo poważnie zgłoszenia chorób i będzie zatajać informacji przed żadną osobą związaną z dawcą. Jednakże należy pamiętać, że choroba u dawcy nie oznacza koniecznie, że twoje dziecko również będzie chore.  

Na poniższym rysunku przedstawiamy, w jaki sposób postępujemy z domniemaną chorobą u dawcy lub dziecka dawcy, gdy otrzymamy zgłoszenie. 

W jaki sposób postępujemy z odkrytą wadą genetyczną u dawcy lub dziecka:

Choroba dawcy lub dziecka dawcy odkryta i zgłoszona do Cryos

Dawca jest natychmiast usuwany i zawieszany na czas analizy i dochodzenia. W tym okresie dawca nie może być wykorzystywany.

Analiza

Wniosek:
Dawca nie może być przyczyną – dawca jest ponownie uwalniany

Wniosek: Dawca może być przyczyną – dochodzenie jest kontynuowane

Schorzenie jest odnotowywane w aktach tego dawcy i sprawozdaniach. Przed wykorzystaniem musi zostać podpisana zgoda. Dawca ten może być wykorzystywany tylko w celu uzyskania rodzeństwa.

Wniosek:
Dawca nie może być przyczyną – dawca jest ponownie uwalniany