Anonimowi i nieanonimowi dawcy spermy

W Cryos mamy dla Państwa do wyboru zarówno anonimowych, jak i nieanonimowych dawców spermy. Wybór pomiędzy skorzystaniem z dawcy anonimowego lub nieanonimowego to kwestia indywidualna i mogą mieć na nią wpływ preferencje osobiste, wiara, a także prawodawstwo obowiązujące w kraju, w którym odbywa się leczenie.

Wybierając dawcę spermy, należy się najpierw zdecydować, czy ma to być dawca anonimowy, czy nieanonimowy. Decyzja ta może być oparta na przekonaniach etycznych lub warunkach osobistych, ale może być również zależna od wymogów prawnych w kraju leczenia.

Anonimowi i nieanonimowi dawcy spermy

Pomimo 30 lat dawstwa spermy kwestia anonimowości lub nieanonimowości dawcy nadal jest omawiana na całym świecie. Oznacza to, że niektóre kraje pozwalają ludziom stosować anonimowych i nieanonimowych dawców, a inne kraje pozwalają stosować tylko jednych lub drugich.

Aby upewnić się, że przestrzegasz odnośnych zasad, zalecamy sprawdzić przepisy obowiązujące w Państwa kraju leczenia przed wybraniem dawcy. Zazwyczaj Państwa klinika leczenia bezpłodności będzie mogła udzielić informacji na temat bieżących przepisów. Można również skontaktować się z obsługą klienta Cryos.

Ani anonimowi, ani nieanonimowi dawcy nie mają żadnych praw rodzicielskich do dzieci dawcy i zobowiązali się, że nie będą próbowali nawiązać kontaktu z takim dzieckiem.

Dawca anonimowy

Dawca sam podjął decyzję, że będzie anonimowy. Z dawcą anonimowym nie można się skontaktować i jeżeli zdecydujesz się na dawcę anonimowego, nigdy nie otrzymasz na jego temat więcej informacji ponad to, co zostało ujawnione w profilu tego dawcy. Cryos nigdy nie ujawni tożsamości tego dawcy.

Dawca ten zdecydował samodzielnie, że będzie anonimowy, oraz zobowiązał się, że nie będzie kontaktował się z potencjalnym dzieckiem dawcy. Podobnie klient zobowiązuje się w warunkach umowy, że nie będzie próbował kontaktować się z tym dawcą w przyszłości.

Niemniej sperma od dawców zawiera DNA i dlatego zawsze istnieje ryzyko wyśledzenia dawców, klientów i dzieci poprzez badanie DNA, które może naruszyć prywatność.

Dlaczego warto wybrać dawcę anonimowego?

Może być wiele powodów wybrania dawcy anonimowego. Mogą Państwo nie chcieć wiedzieć zbyt wiele o tym dawcy lub nie chcieć, aby Państwa dziecko poznało go w przyszłości. Niektóre rodziny mogą postrzegać dawstwo spermy jako środek do realizacji marzenia posiadania potomstwa i dlatego nie chcą, aby dawca odgrywał rolę w życiu dziecka w przyszłości. Inne osoby nie mają możliwości wybrania nieanonimowego dawcy z powodu przepisów obowiązujących w ich kraju. Niezależnie od Państwa powodów decyzja ta jest bardzo osobista i tylko Państwo wiedzą, która opcja jest właściwa.

Dawca nieanonimowy

Informacje dotyczące dawcy nieanonimowego mogą zostać ujawnione. Dziecko poczęte z nasienia takiego dawcy może otrzymać dostęp do danych identyfikacyjnych dotyczących dawcy po osiągnięciu pełnoletności – w większości krajów po ukończeniu 18. roku życia. Dawca ten zdecydował się być nieanonimowym dawcą oraz zgodził się, aby dzieci mogły się z nim kontaktować. Chociaż dawca wyraził zgodę na ewentualny kontakt, Cryos nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli dawca ten zmieni zdanie lub jeżeli nie będzie dostępny w przyszłości.

Po ukończeniu 18. roku życia lub po osiągnięciu wieku gwarantującego pełnoletność zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju, dziecko poczęte z nasienia dawcy może zwrócić się do firmy Cryos z prośbą o uzyskanie dostępu do danych identyfikacyjnych dawcy oraz zdecydować o ewentualnym nawiązaniu kontaktu z dawcą.

Aby otrzymać informacje na temat dawcy, dziecko musi być w stanie udokumentować, że przyszło na świat w wyniku leczenia z użyciem spermy od określonego nieanonimowego dawcy Cryos.

Natomiast dawca nigdy nie otrzyma żadnych informacji o Państwu lub dziecku dawcy. Dlatego to wyłącznie dziecko decyduje, czy chce skontaktować się z dawcą, czy nie.

Dlaczego warto wybrać dawcę nieanonimowego?

Są różne powody wyboru nieanonimowego dawcy spermy. Jednym z nich jest umożliwienie Państwa dziecku podjęcia w przyszłości samodzielnej decyzji dotyczącej skontaktowania się z dawcą.

Wybierając nieanonimowego dawcę, zapewniają Państwo dziecku możliwość zdobycia na temat dawcy większej ilości informacji ponad to, co znajdowało się w jego profilu.

Dla niektórych dzieci dawcy bardzo ważne jest poznanie informacji na temat ich dziedzictwa genetycznego. W takich przypadkach wybór nieanonimowego dawcy będzie dla dziecka bardzo pomocny. Inne dzieci dawcy mogą nigdy nie chcieć kontaktować się z dawcą, ale mogą docenić to, że mają taką możliwość.

Decyzja dawcy

Gdy dawca zaczyna oddawać spermę w Cryos, podejmuje decyzję, czy chce być dawcą anonimowym, czy nieanonimowym. Gdy już podejmie tę decyzję, nie może jej zmienić.

Dawca otrzymuje kompleksowe informacje, które mają mu pomóc w podjęciu decyzji. Ma również możliwość skonsultowania swojego wyboru z naszymi doświadczonymi koordynatorami dawców, którzy pomogą mu w pełni zrozumieć skutki podjętej przez niego decyzji.

Dla Cryos bardzo ważne jest, aby każdy dawca rozumiał swoją decyzję i był do niej przekonany – ponieważ będzie ona miała wpływ zarówno na niego, jak i na dzieci dawcy.