Profile dawców spermy: podstawowe lub rozszerzone

Podczas wyboru dawcy spermy muszą Państwo zdecydować, czy chcą dawcę z profilem podstawowym, czy rozszerzonym.

Dawcy spermy Cryos mają profil podstawowy lub rozszerzony. Jeden dawca może mieć tylko jeden typ profilu. To Państwo decydują, czy wolą profil dawcy z niewielką ilością informacji lub szczegółowy opis osobowy dawcy.

Profile dawców spermy: podstawowe lub rozszerzone

Profil podstawowy dawcy spermy

Dawcy spermy z profilem podstawowym są zarejestrowani pod numerem takim jak 456, 8756 czy 11250.

W tych profilach znajdują się jedynie informacje na temat rasy, przynależności etnicznej, koloru oczu, koloru włosów, wzrostu, wagi, grupy krwi i wykształcenia/zawodu dawcy. 

Dawcy spermy z profilem podstawowym, tak jak dawcy z profilem rozszerzonym, mogą być anonimowi lub nieanonimowi.

Dlaczego warto wybrać dawcę z profilem podstawowym?

Niektórzy ludzie chcą jedynie znać podstawowe informacje, takie jak kolor oczu lub grupa krwi, i nie mają potrzeby poznawania jakichkolwiek osobistych informacji na temat dawcy spermy. Jeżeli wolą Państwo wiedzieć jak najmniej o swoim dawcy, prosimy wybrać dawcę spermy z profilem podstawowym.

Profil rozszerzony dawcy spermy

Dawcy spermy z profilem rozszerzonym są zarejestrowani pod fikcyjnymi imionami (zwanymi również pseudonimami), takimi jak ERIK, GILES lub ARAM. Nie są to prawdziwe imiona dawców.

Profil rozszerzony dawcy zawiera takie same informacje jak profil podstawowy, ale oprócz tego zawiera również 5-6 dodatkowych dokumentów dotyczących informacji osobowych o dawcy.  

Profil rozszerzony zawiera informacje na temat jego wykształcenia, pochodzenia rodzinnego, osobowości i zainteresowań. Dodatkowo profile te zawierają zdjęcie dawcy z dzieciństwa, profil inteligencji emocjonalnej (EQ), napisaną odręcznie wiadomość i zapis głosu. Niektórzy z nieanonimowych dawców z profilem rozszerzonym dodali również swoje zdjęcia w wieku dorosłym. Dostęp do tych zdjęć jest płatny.

Dawcy spermy z profilem rozszerzonym, tak jak dawcy z profilem podstawowym, mogą być anonimowi lub nieanonimowi.

Zobacz przykład profilu rozszerzonego dawcy spermy

Profil rozszerzony dawcy, Zdjęcie z dzieciństwa i Profil inteligencji emocjonalnej:

Profil rozszerzony dawcy spermy
Zdjęcie dawcy spermy z dzieciństwa
Profil inteligencji emocjonalnej

 

Dlaczego warto wybrać dawcę z profilem rozszerzonym?

Profil rozszerzony pozwoli Państwu zorientować się, jaką osobą jest Państwa dawca. Profil ten zawiera zdjęcie dawcy z dzieciństwa, co może pomóc Państwu znaleźć dawcę, który wyglądał w dzieciństwie tak jak Państwo lub Państwa partner.

Wybierając profil rozszerzony dawcy spermy, zapewniają sobie Państwo możliwość wzbogacenia rozmowy ze swoim dzieckiem na temat jego pochodzenia genetycznego.