Wysyłka i dostawa

Cryos wysyła spermę od dawców do miejsc na całym świecie i zawsze robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby twoje zamówienie dotarło bezpiecznie i na czas.

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat dat i metod wysyłki, czasów dostawy, zwrotu zbiorników z azotem i inne.

Daty wysyłki i terminy

Gdy zamówisz spermę od dawców w firmie Cryos, zostaniesz poproszony o wybranie daty wysyłki. Najwcześniejsza data wysyłki to 1,5 dni robocze po złożeniu twojego zamówienia online. Zachęcamy do składania zamówień nawet z 4-tygodniowym wyprzedzeniem (datę wysyłki zawsze możemy później dopasować).

Po uiszczeniu dodatkowej opłaty za późne zamówienie możemy je wysłać tego samego dnia, w którym je otrzymaliśmy. Termin w tym przypadku to godzina 12:00 (południe) (CET) w dniu wysyłki. Późne zamówienia mogą zostać zrealizowane tylko wtedy, gdy zostaną opłacone kartą kredytową.

Dostawa spermy od dawców w zbiorniku z azotem

Czas i koszt dostawy

Twoje zamówienie jest dostarczane przez firmę kurierską bezpośrednio do twojej kliniki leczenia bezpłodności lub upoważnionego pracownika opieki medycznej. Dostawy nie odbywają się w weekendy.

Czas dostawy jest uzależniony od tego, czy twoje zamówienie ma być dostarczone na terytorium UE lub poza nie:

 • Kraje europejskie: 1-2 dni roboczych (poniedziałek - piątek)
 • Reszta świata: 2-5 dni roboczych (poniedziałek - piątek)

Powyższe czasy obowiązują w normalnych warunkach. Czas dostawy może się zmieniać w zależności od miejsca odbioru i innych warunków.

W przypadku niektórych miejsc docelowych poza UE dostawę mogą opóźnić procedury celne. Upewnij się, że twoja klinika leczenia bezpłodności lub lekarz ma pozwolenie na import wymagane do odebrania twojego zamówienia.

Zapoznaj się z naszym cennikiem dostaw.

W jaki sposób wysyłamy spermę

Zależnie od miejsca przeznaczenia słomki spermy są wysyłane w zwykłym lub dużym pojemniku z suchym lodem (32 × 27 × 22 cm lub 37 × 32 × 27 cm) bądź w zwykłym lub dużym zbiorniku z azotem (40 × 30 × 30 cm lub 52 × 37 × 37 cm).

Wysyłka spermy od dawców w pojemniku z suchym lodem

Słomki spermy są umieszczane w izolowanym pojemniku z suchym lodem z dwutlenkiem węgla (CO2) w temperaturze -79°C. Po odebraniu pojemnika z suchym lodem ważne jest, aby słomki spermy pozostawały w stałym kontakcie z suchym lodem aż do momentu rozmrożenia/użycia. Oznacza to, że nie wolno otwierać izolowanego pojemnika przed użyciem.

Zalecamy stosować dostawy z suchym lodem wyłącznie w przypadku zamówień składanych od poniedziałku do środy. Ma to na celu zapewnienie, aby dostawa dotarła do miejsca przeznaczenia przed weekendem. Pamiętaj, że dostawy z suchym lodem nie mogą być wysyłane do wszystkich miejsc przeznaczenia ze względu na krótką trwałość. Jeżeli dostawa z suchym lodem do twojego miejsca przeznaczenia jest dopuszczalna, podczas składania zamówienia pojawi się taka opcja.

Pojemnika z suchym lodem nie należy zwracać do Cryos.

Dostawa spermy od dawców w suchym lodzie

Dostawa spermy od dawców w zbiorniku z azotem

Zbiornik jest chłodzony do -196°C przez azot, ale jest on suchy, więc nie zawiera ciekłego azotu. Słomki spermy są umieszczane w puszce w zbiorniku z azotem, który jest umieszczany wewnątrz drewnianej skrzyni transportowej.

Ważne jest, aby nie otwierać tego zbiornika do momentu konieczności użycia słomki/-ek. Słomki spermy od dawcy powinny być przechowywane w zbiorniku z azotem do momentu ich użycia lub przeniesione do innego zbiornika z azotem w klinice bezpłodności.

Po użyciu zbiornika z azotem należy go zwrócić do firmy Cryos. Na dole tej strony został opisany sposób zwracania tego zbiornika.

Jaką metodę wysyłki wybrać?

Metoda wysyłki, jaką należy wybrać, zależy od tego, jak długo sperma musi pozostać zamrożona. Poniżej znajduje się omówienie trwałości poszczególnych metod wysyłki:

Trwałość

 • Zbiornik z azotem: 7 dni (włącznie z dniem wysyłki)
 • Duży zbiornik z azotem: 12 dni (włącznie z dniem wysyłki)
 • Pojemnik z suchym lodem: 3 dni (włącznie z dniem wysyłki)
 • Duży pojemnik z suchym lodem: 5 dni (włącznie z dniem wysyłki)

Pamiętaj, że wybrany przez ciebie dzień wysyłki liczy się jako dzień 1 w liczbie dni, przez które zbiornik/pojemnik może utrzymać słomki w stanie zamrożenia.

Dokumenty dołączone do przesyłki

Poniższe dokumenty są dołączone do twojej przesyłki:

 • List przewozowy
 • Podsumowanie kartoteki: zawierające wyniki badań oraz informacje o dopuszczeniu dawcy według standardu
 • Ostrzeżenie dotyczące obchodzenia się z suchym lodem (CO2) lub zbiornikiem z azotem (LN2)
 • Instrukcje zwrotu zbiornika z azotem (tylko w przypadku dostaw w zbiorniku z azotem)
 • Etykieta wysyłkowa do zwrotu zbiornika z azotem (tylko w przypadku dostaw w zbiorniku z azotem)

Ktoś musi być obecny w celu odebrania przesyłki

Gdy twoje zamówienie jest dostarczane, ważne jest, aby ktoś był obecny w celu odbioru dostawy. Oznacza to, że musisz dopilnować, aby ktoś z twojej kliniki leczenia bezpłodności lub lekarz był dostępny w celu odebrania paczki. W przeciwnym razie kurier może wziąć paczkę z powrotem do magazynu i zostawić awizo z informacją na temat alternatywnego miejsca odbioru lub czasu dostawy.

Zwracanie zbiornika z azotem

Wraz z twoją dostawą zbiornika z azotem prześlemy instrukcje zwrotu tego zbiornika oraz wydrukowaną zwrotną etykietę wysyłkową zawierającą wszystkie niezbędne informacje. Przesyłka zwrotna jest już opłacona (opłata za nią została wliczona w cenę wysyłki), jeżeli zostanie użyta wydrukowana etykieta zwrotna.  

Aby zwrócić zbiornik z azotem, należy umówić odbiór z firmą kurierską. Można to zrobić na naszej stronie internetowej, bezpośrednio na stronie firmy kurierskiej lub dzwoniąc do firmy kurierskiej. Informacje kontaktowe do kuriera są dołączone do przesyłki.

Proszę użyć jednej z powyższych procedur w celu zwrócenia zbiornika z azotem. Wybranie innej opcji wysyłki może skutkować utratą zbiornika i potencjalnym roszczeniem w kwocie 1000 EURO.

Ponieważ zbiorniki te wykorzystujemy wielokrotnie dla innych klientów, którzy niecierpliwie oczekują na swoją przesyłkę, prosimy o zwrot zbiornika niezwłocznie po wykorzystaniu jego zawartości. Zbiornik musi zostać zwrócony do Cryos najpóźniej w dniu, w którym upływa jego okres trwałości.

 

Trwałość*

Zwrot do Cryos**

Europa zbiornik z azotem 7 dni 8. dzień po dacie wysyłki
Europa duży zbiornik z azotem 12 dni 13. dzień po dacie wysyłki

* Pierwszy dzień to data wysyłki z Cryos
** Ostatni dzień na odbiór przesyłki przez kuriera

Jeśli dzień 8. lub 13. po dniu wysyłki jest weekendem lub świętem, prosimy o wysłanie zbiornika z azotem w następny dzień roboczy.

Jeżeli zbiornik nie zostanie zwrócony w odpowiednim czasie, Cryos naliczy 100 EURO bez podatku VAT za każdy rozpoczęty tydzień, patrz nasze Warunki umowy.

W przypadku dostaw poza terytorium UE do przesyłki będzie dołączona faktura pro forma za zwrot, ponieważ jest to wymagane przez organy celne.

Warunki dostawy

Cryos oferuje DAP (dostarczone na miejsce) zgodnie z Incoterms 2010. Oznacza to dostawę od drzwi do drzwi. W przypadku dostawy poza terytorium UE mogą wystąpić lokalne formalności celne, za które nie możemy ponosić odpowiedzialności. Na przykład: odprawa celna, odprawa importowa, należność celna, kwota VAT, podatku itp. To ty ponosisz odpowiedzialność za zbadanie tych kwestii i zalecamy dokładną lekturę naszych Warunków umowy

W przypadku dostaw na terytorium UE nie ma żadnych formalności celnych.

Jesteśmy do twojej dyspozycji

W razie pytań dotyczących wysyłki lub dostawy lub potrzeby dodatkowych informacji skontaktuj się z nami. Mówimy w językach: duńskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim i hebrajskim.