Normy Cryos

Firma Cryos International dostarcza nasienie/komórki jajowe do wielu krajów. W każdym z nich obowiązują inne procedury selekcji i kontroli. Działalność firmy Cryos International podlega nie tylko kompleksowej polityce jakości, ale także Normom różnym ze względu na kraj. Jeśli dawca/donacja spełnia określoną Normę, oznacza to, że dawca i nasienie/komórki jajowe zostały wyselekcjonowane, poddane kontroli i dopuszczone do użytku klinicznego w danym kraju/krajach.

Kliknij nagłówek, aby zapoznać się z normą lub skorzystaj z menu po lewej: