Norma ITA

Wszyscy dawcy i wszystkie próbki zostały poddane selekcji i kontroli zgodnie z kompleksową polityką jakość Cryos International oraz procedurami i standardami działania w przypadku rekrutacji, oceny i selekcji dawców. Wszystkie próbki, które spełniają Normę ITA, spełniają jednocześnie określone przepisy prawa Włoski dotyczące selekcji, kwarantanny, wieku i anonimowości, obowiązujące w momencie donacji.