Norma NYS

Wszyscy dawcy i wszystkie próbki zostały poddane selekcji i kontroli zgodnie z kompleksową polityką jakość Cryos International oraz procedurami i standardami działania w przypadku rekrutacji, oceny i selekcji dawców.Wszystkie próbki, które spełniają Normę NYS, spełniają jednocześnie określone przepisy prawa stanu Nowy Jork oraz wymogi FDA dotyczące selekcji, kwarantanny, wieku i anonimowości, obowiązujące w momencie donacji.