Badania kontrolne dawców

Dawcy i jednostki zostały wybrane i poddane badaniom przesiewowym zgodnie ze szczegółowym zapewnianiem jakości Cryos International, procedurami operacyjnymi i polityką rekrutacji, oceny i badań przesiewowych dawców.

Wszystkie jednostki spełniają określone Standardy Cryos i szczegółowe wymogi dotyczące prześwietlania, kwarantanny, wieku i anonimowości obowiązujące w czasie dawstwa. Dowiedz się więcej o Standardach w dziale FAQ.

Kandydaci na dawców wypełniają szczegółowy kwestionariusz medyczny i biorą udział w wywiadzie obejmującym zestaw pytań nakierowanych na odrzucanie kandydatów z uwagi na ryzykowne zachowania i objawy choroby.

Dodatkowo kandydat jest poddany dokładnemu badaniu lekarskiemu. Próbki krwi i moczu są badane pod kątem chorób dziedzicznych i zakaźnych zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w przypadku danego Standardu w chwili rejestracji. Kandydaci, których krewni cierpieli na poważne dziedziczne dolegliwości psychiczne i fizyczne, są odrzucani. Dawcy są również poddawani badaniom kariotypu.

Przed zatwierdzeniem kandydata wystawiana jest ocena stanu zdrowia. Zatwierdzeni kandydaci są regularnie badani pod kątem zachorowań na choroby zakaźne przez cały okres dawstwa.

Pomimo rygorystycznej selekcji i szczegółowych badań przesiewowych nie można wykluczyć ryzyka poczęcia chorego dziecka. Dokument Summary of Records, zawierający wyniki badań oraz informacje o wydaniu Standardu, jest załączany do potwierdzenia zamówienia oraz do wszystkich wysyłek. Summary of Records może z czasem ulec zmianie.