Dawcy

Istnieją dwa rodzaje dawców nasienia: dawcy anonimowi i nieananimowi. Obie grupy obejmują dawców z profilem podstawowym i rozszerzonym. Obie grupy mogą obejmować dawców Wyłącznych.

Zgodnie z duńskim prawem dawca spermy nie może uznać swojego ojcostwa.

Rodzaje dawców

  • Anonimowy + profil podstawowy
  • Nieanonimowy + profil podstawowy
  • Anonimowy + profil rozszerzony
  • Nieanonimowy + profil rozszerzony

Dawcy mogą być anonimowi lub nieanonimowi. Definicje te nie oznaczają, że dawców nie są się zidentyfikować. Sperma od dawców zawiera DNA, zawsze więc istnieje ryzyko, że dawców, biorców i dzieci da się odnaleźć metodą analizy DNA lub że w przyszłości da się w inny sposób podważyć ich prywatność.

Anonimowy

W przypadku dawcy anonimowego firma Cryos nigdy nie ujawni tożsamości dawcy, a klient zgadza się nie próbować nawiązać kontaktu z dawcą.

Nieanonimowy

W przypadku dawcy nieanonimowego firma Cryos ujawni tożsamość dawcy (imię i nazwisko, ostatni znany adres oraz numer identyfikacyjny) klinikom i władzom w krajach, w których jest to obowiązkowe przed lub w związku z importem lub kuracją. Firma Cryos ujawni tożsamość dawcy także samemu dziecku dawcy, o ile poprosi ono o tę informację i ukończyło 18 lat. Dziecko musi wówczas udokumentować lub uprawdopodobnić, że jest wynikiem kuracji z zastosowaniem spermy konkretnego nieanonimowego dawcy z Cryos. Musi też podać kod (nazwę/numer) tego dawcy.

Dawca zgodził się, aby dzieci mogły się z nim skontaktować. Firma Cryos nie może jednak zagwarantować, że w przyszłości dawca rzeczywiście postąpi zgodnie z tą deklaracją.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy zapoznać się z warunkami umowy.

Profil podstawowy

Dawcy spermy posiadający profil podstawowy są zarejestrowani pod takimi numerami jak 456, 8756, 11250 itp. Profile podstawowe zawierają tylko informacje na temat rasy, pochodzenia etnicznego, koloru oczu, koloru włosów, wzrostu, wagi, grupy krwi i zazwyczaj zawód/wykształcenie.

Profil rozszerzony

Dawcy spermy posiadający profil rozszerzony są zarejestrowani pod fikcyjnym imieniem takim jak np.: ERIK, IB, PER, OLUF, SVEND itp. Profile rozszerzone składają się maksymalnie z 8-10 stron osobistych informacji dotyczących pochodzenia dawcy spermy, jego edukacji, sytuacji rodzinnej, zainteresowań, hobby itp. Mogą się tu także znaleźć następujące dodatkowe informacje: wrażenia pracowników mających kontakt z dawcą, zdjęcia z dzieciństwa dawcy spermy, odręcznie napisane pozdrowienia, naganie głosu dawcy spermy, jego profil EQ itp.

Wybór pomiędzy dawcą anonimowym a nieanonimowym

Jeśli chcesz mieć gwarancję, że dziecko będzie mogło w przyszłości poznać tożsamość dawcy spermy, musisz wybrać nieanonimowego dawcę spermy. Dowody wskazują, że w szczególności samotne kobiety i pary tej samej płci wolą nieanonimowych dawców spermy, podczas gdy pary heteroseksualne wolą anonimowych dawców spermy w celu ochrony integralności figury mężczyzny jako ojca, a tym samym swojej tożsamości jako rodziny. Jednak nie zawsze musi tak być. Niektóre pary heteroseksualne wybierają nieanonimowych dawców spermy właśnie dlatego, że planują poinformować dziecko o jego pochodzeniu i dlatego chcą zapewnić możliwość nawiązania przyszłego kontaktu z dawcą. I wbrew powyższemu stwierdzeniu wiele samotnych matek wybiera anonimowego dawcę nasienia, ponieważ planuje znaleźć partnera, który może łatwiej przyjąć na siebie rolę ojca i adoptować dziecko, kiedy na pierwszym planie nie ma aspektu istnienia dawcy spermy. Wybór jest kwestią wysoce zindywidualizowaną i bardzo złożoną.

Jeżeli leczenie ma mieć miejsce w klinice, należy zawsze sprawdzić, czy klinika może dokonywać zabiegu przy użyciu nasienia od wybranego rodzaju dawcy.

Wybór pomiędzy profilem podstawowym a rozszerzonym

Jeżeli ważne jest, aby wiedzieć maksymalnie dużo o dawcy nasienia, należy wybrać dawcę spermy z profilem rozszerzonym. Samotne matki i pary tej samej płci wyraźnie pragnące przekazać dziecku dane dawcy mogą preferować dawców spermy o rozszerzonym profilu. Jeśli chcesz wiedzieć jak najmniej o dawcy spermy, wybierz dawcę spermy z podstawowym profilem. W wielu przypadkach pary heteroseksualne wybierają dawcę spermy z podstawowym profilem, a samotne matki i pary tej samej płci wybierają dawcę spermy o rozszerzonym profilu. Powody są takie same jak przy wyborze anonimowego i nieanonimowego dawcy spermy, choć często role tych grup ulegają odwróceniu. Wybór jest kwestią wysoce zindywidualizowaną i bardzo złożoną.

Jeżeli leczenie ma mieć miejsce w klinice, należy zawsze sprawdzić, czy klinika może dokonywać zabiegu przy użyciu nasienia od wybranego rodzaju dawcy.

Dawcy spermy na wyłączność

Na naszej stronie internetowej nowi dawcy oznaczeni są gwiazdką, która znika w chwili, gdy klient dokona pierwszego zakupu / rezerwacji jego nasienia. Jeśli chcesz zapewnić sobie wyłączne prawo do nasienia danego dawcy, musisz wykupić lub zarezerwować całe jego nasienie.

W każdej chwili możesz zrezygnować z prawa wyłączności i zwolnić zapasy zarezerwowanej spermy. W takiej sytuacji otrzymasz zwrot 75% kosztów - więcej informacji na ten temat uzyskasz w zakładce rezerwacji. Jest to możliwe na przykład, gdy nie udaje Ci się zajść w ciążę, korzystając z nasienia danego dawcy.

Jeśli chcesz, żeby prawo wyłączności było nieodwołalne, musisz wykupić cały zapas nasienia dawcy. Ceny podane są w cenniku

Czy znalazłaś/eś odpowiedzi na swoje pytania?

Jeśli nie, skontaktuj się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby Ci pomóc. Z działem obsługi klienta firmy Cryos można porozmawiać w następujących językach: skandynawski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpanski i włoski.