Dostawa i warunki

Nasienie dawcy dostarczane jest do wszystkich miejsc na całym świecie. Przesyłki są albo wysłane w pojemniku z suchym lodem lub w zbiorniku z ciekłym azotem. Nasienie dawcy można również odebrać osobiście w siedzibie firmy Cryos.

Suchy lód CO2

Zwany także zestalonym dwutlenkiem węgla (-79°C). Słomki z nasieniem są umieszczone w izolowanym pojemniku z suchym lodem. Suchy lód utrzymuje swoją temperaturę przez 2-3 dni, zanim się rozmrozi w zależności od temperatury otoczenia. Dlatego też zalecamy wybór przesyłki z suchym lodem tylko od poniedziałku do środy, aby upewnić się, że przesyłka dotrze do miejsca przeznaczenia przed weekendem.
Za dodatkową opłatą, można zamówić duży suchy lód, aby pojemnik utrzymał temperaturę przez ok. 4-5 dni, w zależności od temperatury otoczenia.
Po dostawie ważne jest, aby słomki z nasieniem nadal umieszczone były w suchym lodzie, aż do momentu ich rozmrożenia/wykorzystania.
 Należy pamiętać, że przesyłki z suchym lodem można zamawiać tylko w odniesieniu do niektórych krajów europejskich — patrz lista.
Pojemniki z suchym lodem są bezzwrotne.

Azot LN2

Zwany także ciekłym azotem (-196°C). Słomki z nasieniem są umieszczane w naczyniu w zbiorniku z ciekłym azotem umieszczanym w pudełku transportowym. Zbiornik z ciekłym azotem utrzymuje słomki z nasieniem w stanie zamrożenia przez siedem dni. Za dodatkową opłatą można zamówić duży zbiornik z ciekłym azotem, który zagwarantuje, że słomki z nasieniem będą utrzymywane w stanie zamrożenia przez 12 dni. Przy zamawianiu wskaż w polu tekstowym, czy chcesz zamówić duży zbiornik z ciekłym azotem. Nie możemy zagwarantować, że duże zbiorniki z ciekłym azotem będą dostępne w dniu wysyłki nasienia.
Nasienie dawcy należy przechowywać w zbiorniku z ciekłym azotem aż do momentu jego wykorzystania lub przeniesienia do innego zbiornika z ciekłym azotem w klinice.

Terminy dostawy zamówień

Datę wysyłki wybierasz, składając zamówienie przez Internet. Jednak najwcześniejsza data wysyłki to 2 dni robocze po złożeniu zamówienia przez Internet. Spodziewane są następujące terminy dostawy. Pilne zamówienia — po uiszczeniu dodatkowej opłaty — mogą zostać wysyłane w tym samym dniu, w którym otrzymane zostanie zamówienie. Czas na składanie pilnych zamówień upływa o godzinie 12:00 (czasu środkowoeuropejskiego) w dniu wysyłki.

Terminy dostawy

Terminy wymienione poniżej obowiązują przy normalnych warunkach procesu zamówienia. Termin dostawy może ulec zmianie w zależności od miejsca przeznaczenia i innych warunków.

  • 
Kraje UE: 1-2 dni robocze.

  • Reszta świata: 1-5 dni roboczych.

W przypadku niektórych miejsc docelowych spoza UE procedury celne mogą opóźnić dostawę. 


Zalecamy obecność w miejscu dostawy w celu odebrania przesyłki. Jeśli w domu nie będzie żadnego z domowników, kurier przekaże przesyłkę sąsiadowi lub zostawi kartkę z informacjami o tym, skąd można odebrać przesyłkę i zabierze przesyłkę z powrotem do magazynu.
Jeśli wiesz, że kurier nie zastanie żadnego z domowników, zawieś na drzwiach Pełnomocnictwo, w którym wskażesz sposób realizacji dostawy.

Ceny dostawy

Patrz nasz cennik produktów dostępny tutaj.

Dokumenty towarzyszące przesyłkom ze spermą od dawcy:

  • Faktura
  • List przewozowy
  • Summary of Records, zawierający wyniki badań oraz  informacje o wydaniu Standardu
  • Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa przy kontakcie z suchym lodem (CO2) oraz ciekłym azotem (LN2)
  • Instrukcja obsługi (tylko klienci indywidualni)
  • Zestaw inseminacyjny do inseminacji w domu (tylko klienci indywidualni)
  • Instrukcje dotyczące zwrotu zbiornika z azotem (tylko wysyłki z użyciem LN2)
  • Etykietka z adresem do odesłania zbiornika z azotem (tylko wysyłki z użyciem LN2)

Zwrot zbiornika z ciekłym azotem

Wraz z przesyłką otrzymasz wskazówki, jak zwrócić zbiornik z ciekłym azotem, etykietę transportową do dokonania zwrotu i numer telefonu do naszego kuriera, z którym należy się skontaktować w celu ustalenia terminu odbioru zbiornika. Zbiornik należy odesłać firmie Cryos w ciągu siedmiu dni od daty dostawy. Niedokonanie zwrotu w wyznaczonym terminie spowoduje naliczenie przez firmę Cryos opłaty w wysokości 100 euro bez VAT za każdy rozpoczęty tydzień wynajmu zbiornika, patrz nasze warunki umowy.

Warunki dostawy

DAP (ang. Delivered At Place – dostarczone do miejsca) zgodnie z Incoterms 2010. Oznacza to dostawę od drzwi do drzwi, ale z wył. wszelkich rodzajów lokalnych formalności celnych, takich jak odprawa celna, zezwolenie na wwóz, opłaty celne, podatki itp. W przypadku wysyłek w obrębie UE brak jest formalności celnych. Prosimy przeczytać także nasze warunki umowy

Czy znalazłaś/eś odpowiedzi na swoje pytania?

Jeśli nie, skontaktuj się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby Ci pomóc. Z działem obsługi klienta firmy Cryos można porozmawiać w następujących językach: skandynawski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpanski i włoski.