Dostawa i warunki

Nasienie dawcy dostarczane jest do wszystkich miejsc na całym świecie. Przesyłki są albo wysłane w pojemniku z suchym lodem lub w zbiorniku z ciekłym azotem. Nasienie dawcy może również zostać odebrane osobiście przez autoryzowanego pracownika służby zdrowia w siedzibie firmy Cryos.

Suchy lód CO2

Zwany także zestalonym dwutlenkiem węgla (-79°C). Słomki z nasieniem są umieszczone w izolowanym pojemniku z suchym lodem. Suchy lód utrzymuje swoją temperaturę przez 2-3 dni, zanim się rozmrozi w zależności od temperatury otoczenia. Dlatego też zalecamy wybór przesyłki z suchym lodem tylko od poniedziałku do środy, aby upewnić się, że przesyłka dotrze do miejsca przeznaczenia przed weekendem.
Za dodatkową opłatą, można zamówić duży suchy lód, aby pojemnik utrzymał temperaturę przez ok. 4-5 dni, w zależności od temperatury otoczenia.
Po dostawie ważne jest, aby słomki z nasieniem nadal umieszczone były w suchym lodzie, aż do momentu ich rozmrożenia/wykorzystania.
 Należy pamiętać, że przesyłki z suchym lodem można zamawiać tylko w odniesieniu do niektórych krajów europejskich — patrz lista.
Pojemniki z suchym lodem są bezzwrotne.

Azot LN2

Zwany także ciekłym azotem (-196°C). Słomki z nasieniem są umieszczane w naczyniu w zbiorniku z ciekłym azotem umieszczanym w pudełku transportowym. Zbiornik z ciekłym azotem utrzymuje słomki z nasieniem w stanie zamrożenia przez siedem dni. Za dodatkową opłatą można zamówić duży zbiornik z ciekłym azotem, który zagwarantuje, że słomki z nasieniem będą utrzymywane w stanie zamrożenia przez 12 dni. Przy zamawianiu wskaż w polu tekstowym, czy chcesz zamówić duży zbiornik z ciekłym azotem. Nie możemy zagwarantować, że duże zbiorniki z ciekłym azotem będą dostępne w dniu wysyłki nasienia.
Nasienie dawcy należy przechowywać w zbiorniku z ciekłym azotem aż do momentu jego wykorzystania lub przeniesienia do innego zbiornika z ciekłym azotem w klinice.

Terminy dostawy zamówień

Datę wysyłki wybierasz, składając zamówienie przez Internet. Jednak najwcześniejsza data wysyłki to 2 dni robocze po złożeniu zamówienia przez Internet. Spodziewane są następujące terminy dostawy. Pilne zamówienia — po uiszczeniu dodatkowej opłaty — mogą zostać wysyłane w tym samym dniu, w którym otrzymane zostanie zamówienie. Czas na składanie pilnych zamówień upływa o godzinie 12:00 (czasu środkowoeuropejskiego) w dniu wysyłki.

Terminy dostawy

Terminy wymienione poniżej obowiązują przy normalnych warunkach procesu zamówienia. Termin dostawy może ulec zmianie w zależności od miejsca przeznaczenia i innych warunków.

  • 
Kraje UE: 1-2 dni robocze. (Poniedziałek - piątek)
  • Reszta świata: 1-5 dni roboczych (Poniedziałek - piątek)

W przypadku niektórych miejsc docelowych spoza UE procedury celne mogą opóźnić dostawę. 


Czy muszę być obecny/-a podczas dostawy?

Zalecamy obecność podcyas dostawy w celu odebrania przesyłki. Jeśli nikogo nie będzie zostawi kartkę z informacjami o tym, skąd można odebrać przesyłkę i zabierze przesyłkę z powrotem do magazynu.

Ceny dostawy

Patrz nasz cennik produktów dostępny tutaj.

Dokumenty towarzyszące przesyłkom ze spermą od dawcy:

  • Faktura
  • List przewozowy
  • Summary of Records, zawierający wyniki badań oraz  informacje o wydaniu Standardu
  • Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa przy kontakcie z suchym lodem (CO2) oraz ciekłym azotem (LN2)
  • Instrukcje dotyczące zwrotu zbiornika z azotem (tylko wysyłki z użyciem LN2)
  • Etykietka z adresem do odesłania zbiornika z azotem (tylko wysyłki z użyciem LN2)

Zwrot zbiornika z ciekłym azotem

Wraz z przesyłką otrzymasz wskazówki, jak zwrócić zbiornik z ciekłym azotem, etykietę transportową do dokonania zwrotu i numer telefonu do naszego kuriera, z którym należy się skontaktować w celu ustalenia terminu odbioru zbiornika. Zbiornik należy odesłać firmie Cryos w ciągu siedmiu dni od daty dostawy. Niedokonanie zwrotu w wyznaczonym terminie spowoduje naliczenie przez firmę Cryos opłaty w wysokości 100 euro bez VAT za każdy rozpoczęty tydzień wynajmu zbiornika, patrz nasze warunki umowy.

Jak zwrócić zbiornik azotu?  

Aby zwrócić zbiornik azotu, należy po prostu umówić się na odbiór z kurierem. 

Odbiór można umówić przy pomocy naszej strony internetowej www.cryosreturn.com, na stronie firmy przewozowej lub bezpośrednio z kurierem. W pudełku transportowym znajduje się koperta z wydrukowaną etykietą zwrotną oraz ulotka z instrukcją zwrotu zbiornika. Inne informacje wymagane przez kuriera, takie jak waga, są również podane na etykiecie zwrotnej. Koszty przesyłki zwrotnej są wliczone w cenę przesyłki. 

Uprzejmie prosimy o skorzystanie z jednej z powyższych procedur. Wybór alternatywnej opcji wysyłki może spowodować utratę zbiornika i potencjalne roszczenie w wysokości 1000 Euro. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prawidłowego zwrotu zbiornika, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta w celu uzyskania wskazówek. 

Czy jest dodatkowa opłata za zwrot zbiornika?  

Nie - jeśli użyjesz etykiety zwrotnej dołączonej do pudełka transportowego, koszt przesyłki zwrotnej jest wliczony w cenę. 

Warunki dostawy

DAP (ang. Delivered At Place – dostarczone do miejsca) zgodnie z Incoterms 2010. Oznacza to dostawę od drzwi do drzwi, ale z wył. wszelkich rodzajów lokalnych formalności celnych, takich jak odprawa celna, zezwolenie na wwóz, opłaty celne, podatki itp. W przypadku wysyłek w obrębie UE brak jest formalności celnych. Prosimy przeczytać także nasze warunki umowy

Jesteśmy tutaj dla Ciebie

W Cryos wspieramy Państwa i pomagamy w drodze do rodzicielstwa. W razie pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji proszę się z nami skontaktować. Mamy konsultantów ds. Obsługi klienta mówiących po duńsku, angielsku, francusku, niemiecku, włosku, hiszpańsku, portugalsku i hebrajsku.