Dostawa do autoryzowanych pracowników służby zdrowia

Dostawa do autoryzowanych pracowników służby zdrowia

Ze względu na wymóg zgodności z duńskim prawodawstwem Cryos International Denmark nie prowadzi już dostaw do domów prywatnych. Dokonujemy dostaw wyłącznie do zatwierdzonych centrów tkanek, klinik leczenia niepłodności, oddziałów szpitalnych oraz autoryzowanych pracowników służby zdrowia. W związku z powyższym, jeśli wpisują się Państwo w definicję autoryzowanego pracownika służby zdrowia, Cryos International Denmark może dokonać dostawy na Państwa adres prywatny.

Kto jest autoryzowanym pracownikiem służby zdrowia? 

Definicja autoryzowanego pracownika służby zdrowia może się różnić w zależności od kraju. Uprzejmie prosimy, aby sprawdzili Państwo, kto kwalifikuje się jako pracownik służby zdrowia w Państwa kraju. Jeżeli są Państwo autoryzowanym pracownikiem służby zdrowia, muszą Państwo przedstawić firmie Cryos potwierdzenie tego faktu, zanim dostawa nasienia dawcy zostanie zatwierdzona. Prosimy o przesłanie Państwa licencji i/lub certyfikatu poświadczającego, że reprezentują Państwo centrum tkanek, klinikę leczenia niepłodności, oddział szpitalnego lub są Państwo autoryzowanym pracownikiem służby zdrowia.

Autoryzowany pracownik służby zdrowia w Danii – przykład

Według duńskiego Ministerstwa Zdrowia autoryzowany pracownik służby zdrowia to osoba posiadająca pisemną autoryzację poświadczającą wykształcenie medyczne. Autoryzacja ta oznacza, że na danej osobie spoczywają zarówno prawa, jak i obowiązki i odpowiedzialność podczas wykonywania działań zawodowych.  

W Danii autoryzowanymi pracownikami służby zdrowia są: 

 • lekarze
 • dentyści
 • kręgarze
 • pielęgniarki
 • położne
 • terapeuci zajęciowi
 • fizjoterapeuci
 • naukowcy pracujący w laboratoriach biomedycznych
 • dietetycy kliniczni
 • radiografowie
 • technicy dentystyki klinicznej
 • optycy
 • optometryści
 • podiatrzy
 • asystenci opieki

Prosimy o sprawdzenie obowiązującej w Państwa kraju definicji autoryzowanego pracownika służby zdrowia. Może obowiązywać taka sama definicja. 
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta.

Źródło: Link