Inseminacja w domu

Wiele krajów nie zapewnia dostępu do zabiegów medycznych z użyciem nasienia dawcy. Może być to spowodowane faktem, że zabiegi z użyciem nasienia dawcy w danym kraju są zakazane przez prawo.

Samotne kobiety i pary tej samej płci mogą nie mieć prawa do skorzystania z takiej procedury, mogą istnieć wymagania względem konkretnych badań lub specjalnych dokumentów, lub zakaz dokonywania zabiegów z użyciem nasienia od anonimowych dawców, jak również zakaz dokonywania zabiegów za pomocą nasienia od nieanonimowych dawców lub inne zakazy i wymagania.

Zgodnie z wiedzą posiadaną przez firmę Cryos takie regulacje mają zastosowanie tylko do zabiegów wykonywanych przez lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. Innymi słowy inseminacji w domu nie dotyczą żadne powyższe ograniczenia prawne, a zatem należy ją uznać za legalną.

Czy firma Cryos wysyła nasienie dawców do wszystkich krajów świata do klientów indywidualnych w celu dokonania inseminacji w domu?

Tak. Firma Cryos jest centrum tkanek licencjonowanym zgodnie z dyrektywą tkankową UE i dlatego wysyła przebadane i poddane kontroli nasienie dawców do klientów indywidualnych w celu dokonania inseminacji w domu bez względu na ich stan cywilny i orientację seksualną. Jednak zawsze zalecamy, aby zabiegi odbywały się pod opieką lekarza lub w klinice. Jest tak wiele czynników, które mogą mieć wpływ na wynik sztucznej inseminacji, na przykład badania lekarskie, diagnostyka, badania USG, czas, stymulacja hormonalna lub inne rodzaje przyjmowanych leków. Lekarz lub klinika będzie zwykle w stanie zapewnić znacznie bardziej skuteczną procedurę zabiegów, co często oznacza trzy, a nawet cztery razy wyższy odsetek ciąż na cykl. Procedura zabiegów może obejmować inseminację wewnątrzmaciczną (inseminacja bezpośrednio w macicy za pomocą oczyszczonych plemników) lub IVF (zapłodnienie in vitro), które mogą być wykonywane wyłącznie przez lekarza lub w klinice.
Nasienie dawców jest tej samej jakości i zgodne z tymi samymi normami, jak nasienie dostarczane lekarzom i klinikom leczenia niepłodności.

Jakie nasienie dawcy można zamówić do inseminacji w domu?

Możesz zamówić nasienie od wszystkich dawców spermy znajdujących się na naszej liście dawców, tj.: anonimowych i nieanonimowych dawców spermy, posiadających profil podstawowy, rozszerzony i wybrać dowolną normę.

Czy mam prawo do legalnego importu nasienia dawcy?

W UE gwarantowany jest swobodny przepływ towarów i nie istnieją granice. Jednak klient zawsze ponosi prawną odpowiedzialność za wwóz nasienia i jego wykorzystanie zgodnie z ustawodawstwem krajowym. W przypadku przepisów dotyczących przesyłek poza UE należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Jak obchodzić się z nasieniem dawcy?Szczegółowe instrukcje są dołączone do wszystkich przesyłek zawierających nasienie dawcy wysyłanych do klientów indywidualnych, w tym wskazówki dotyczące obchodzenia się z nasieniem, jego rozmrażaniem, opróżnianiem słomek i instrukcje bezpieczeństwa.

Jak przeprowadzić inseminację w domu?

Wytyczne dla inseminacji w domu są zawarte we wszystkich przesyłkach z nasieniem dawcy wysyłanych do klientów indywidualnych.
 Możesz również dowiedzieć się więcej o inseminacji w tym miejscu.

Jaka jest sytuacja prawna w sprawie ojcostwa/macierzyństwa w związku z inseminacją w domu?

Ojcostwo/macierzyństwo jest zwykle ustalane zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju, w którym urodziło się dziecko. Dawcy spermy zarejestrowani w bazie Cryos zrzekli się wszelkich praw rodzicielskich. Zgodnie z duńskim prawem dawca spermy nie może uznać swojego ojcostwa.

Czy znalazłaś/eś odpowiedzi na swoje pytania?

Jeśli nie, skontaktuj się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby Ci pomóc. Z działem obsługi klienta firmy Cryos można porozmawiać w następujących językach: skandynawski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpanski i włoski.